Dyrektor Oddziału TVP3 Bydgoszcz
Anna Raczyńska

85 - 031 Bydgoszcz
ul. Kujawska 7
tel. +48 52 375 75 00
fax. +48 52 375 76 40
sekretariat.bydgoszcz@tvp.pl  

Jowita Wasilewska Jowita Wasilewska Sekretarz programowy
Jowita Wasilewska

52 37 57 625
jowita.wasilewska@tvp.pl  

Jacek Ledworowski Jacek Ledworowski Dział Produkcji Telewizyjnej
Kierownik Działu Produkcji Telewizyjnej i Wydziału Techniki
Jacek Ledworowski
52 37 57 554
jacek.ledworowski@tvp.pl

Jarosław Lewandowski Jarosław Lewandowski Program Informacyjny "Zbliżenia"
Kierownik
Jarosław Lewandowski
tel. 52 37 57 577
jaroslaw.lewandowski@tvp.pl

Elwira Ziółkowska Elwira Ziółkowska Biuro Reklamy
Kierownik - Elwira Ziółkowska

tel. 52 37 57 575, 52 37 57 591
tel./fax 52 37 57 576
reklama.bydgoszcz@tvp.pl

Wydział Ogólno-Ekonomiczny
Monika Padzikowska
tel. 52 37 57 558
monika.padzikowska@tvp.pl
 
Beata Wyrzykowska
tel. 52 37 57 503
beata.wyrzykowska@tvp.pl

Sekretariat Dyrektora Oddziału
Maja Wankiewicz
tel. 52 37 57 550
maja.wankiewicz@tvp.pl