Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 253, poz. 2531 z późń. zm.) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła powołać skład Rady Programowej Spółki Telewizja Polska SA - oddział w Bydgoszczy.

Skład Rady Programowej Spółki Telewizja Polska SA - oddział w Bydgoszczy (Uchwałą Nr 35/2017 Rady Mediów Narodowych z dnia 19 stycznia 2017 r.):

1. Anna Śledzińska–Będkowska

2. Jarosław Chmielewski

3. Paweł Gulewski

4. Marcin Jarzembowski

5. Przemysław Jasiński

6. Jan Jóźków

7. Przemysław Przybylski

8. Waldemar Rozynkowski (przewodniczący)

9. Remigiusz Stasiak

10. Karol Stężala

11. Andrzej Walkowiak

12. Szczepan Warmijak

13. Cezary Wojtczak

14. Paweł Zarębski

15. Mateusz Zwolak

Kontakt przez sekretariat
OTTV Bydgoszcz: sekretariat.bydgoszcz@tvp.pl l