Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 253, poz. 2531 z późń. zm.) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła powołać skład Rady Programowej Spółki Telewizja Polska SA - oddział w Bydgoszczy.

Skład Rady Programowej Spółki Telewizja Polska SA - oddział w Bydgoszczy (Uchwałą Nr 35/2017 Rady Mediów Narodowych z dnia 19 stycznia 2017 r.):

1. Anna Śledzińska–Będkowska (zastępca przewodniczącego)

2. Jarosław Chmielewski

3. Paweł Gulewski

4. Marcin Jarzembowski (zastępca przewodniczącego)

5. Przemysław Jasiński

6. Jan Jóźków

7. Przemysław Przybylski

8. Waldemar Rozynkowski (przewodniczący)

9. Paweł Machalski

10. Remigiusz Stasiak

11. Karol Stężala

12. Andrzej Walkowiak

13. Szczepan Warmijak

14. Cezary Wojtczak

15. Paweł Zarębski

16. Mateusz Zwolak

Kontakt przez sekretariat
OTTV Bydgoszcz: sekretariat.bydgoszcz@tvp.pl l