Premiera co dwa tygodnie, we wtorek o 20.00; kolejne emisje w sobotę o 10.55 i niedzielę o 17.45
Woda bydgoska
Magazyn Grażyny Rakowicz pokazuje, co Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Bydgoszczy zrobiły w ostatnich 12 latach, przy wsparciu unijnych środków, w sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście. I jak z tych inwestycji korzystają obecnie mieszkańcy grodu nad Brdą. Jaką wodę piją z sieci, co dała modernizacja oczyszczalni ścieków w Fordonie i budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania Osadów? Czy ta innowacyjna, stosowana dotychczas zaledwie w kilku miastach Polski technologia jest bezpieczna? Jak na tych zmianach inwestycyjnych skorzystało samo środowisko?

Ile awarii rocznie, w sieci wodociągowej, odnotowują Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Bydgoszczy. Jak są one najczęściej wykrywane i w jaki sposób naprawiane? Reasumując: jak pracuje Zakład Sieci Wodociągowej MWiK w Bydgoszczy - o tym w najbliższym programie (25, 29 i 30 kwietnia).
do góry