Premiera co dwa tygodnie, we wtorek o 20.00; kolejne emisje w sobotę o 10.55 i niedzielę o 17.45
Woda bydgoska
Magazyn Grażyny Rakowicz pokazuje, co Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Bydgoszczy zrobiły w ostatnich 12 latach, przy wsparciu unijnych środków, w sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście. I jak z tych inwestycji korzystają obecnie mieszkańcy grodu nad Brdą. Jaką wodę piją z sieci, co dała modernizacja oczyszczalni ścieków w Fordonie i budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania Osadów? Czy ta innowacyjna, stosowana dotychczas zaledwie w kilku miastach Polski technologia jest bezpieczna? Jak na tych zmianach inwestycyjnych skorzystało samo środowisko?

Jak pracuje ujęcie wody Las Gdański w Bydgoszczy? Z jakich pokładów czerpie się tu wodę i jakiej jest ona jakości? Jak woda w Lesie Gdańskim jest przygotowywana do spożycia i co sprawia, że mieszkańcy szczególnie chętnie ją piją? Jak czuwa się nad bezpieczeństwem ujęcia Las Gdański? Odpowiedzi na te pytania w najbliższym programie (21, 25 i 26 marca).
do góry