Premiera co dwa tygodnie, we wtorek o 19.45; kolejne emisje w piątek o 14.00 i sobotę o 10.55
Woda bydgoska
Magazyn Grażyny Rakowicz pokazuje, co Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Bydgoszczy zrobiły w ostatnich 12 latach, przy wsparciu unijnych środków, w sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście. I jak z tych inwestycji korzystają obecnie mieszkańcy grodu nad Brdą. Jaką wodę piją z sieci, co dała modernizacja oczyszczalni ścieków w Fordonie i budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania Osadów? Czy ta innowacyjna, stosowana dotychczas zaledwie w kilku miastach Polski technologia jest bezpieczna? Jak na tych zmianach inwestycyjnych skorzystało samo środowisko?

Komitet Naukowy Innowacyjnego Centrum Edukacji w Bydgoszczy, który tworzą Stanisław Drzewiecki - prezes Miejskich Wodociągów, prof. dr hab. n. med. Marek Harat - neurochirurg w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym oraz prof. nadzw. Marek Macko, - prorektor ds. rozwoju i współpracy UKW w Bydgoszczy, zakończył prace nad koncepcją zagospodarowania wnętrz miejscowych Młynów Rothera. W Centrum tym znajdą się działy edukacyjno-naukowe, multimedialne poświęcone: wodzie, mózgowi i technice. Na razie na realizację projektu 92 mln zł przeznaczył bydgoski samorząd. Udało się też pozyskać dodatkowe 15 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). O kolejne środki Bydgoszcz będzie zabiegała jeszcze z Unii Europejskiej. O tym w najbliższym programie (10, 13 i 14 lipca).
do góry