Premiera co dwa tygodnie, we wtorek o 19.45; kolejne emisje w piątek o 14.00 i sobotę o 10.55
Woda bydgoska
Magazyn Grażyny Rakowicz pokazuje, co Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Bydgoszczy zrobiły w ostatnich 12 latach, przy wsparciu unijnych środków, w sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście. I jak z tych inwestycji korzystają obecnie mieszkańcy grodu nad Brdą. Jaką wodę piją z sieci, co dała modernizacja oczyszczalni ścieków w Fordonie i budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania Osadów? Czy ta innowacyjna, stosowana dotychczas zaledwie w kilku miastach Polski technologia jest bezpieczna? Jak na tych zmianach inwestycyjnych skorzystało samo środowisko?

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie skontrolowało i ustaliło taryfy opłat za wodę i ścieki, także dla Bydgoszczy. Okazuje się, że mieszkańcy grodu nad Brdą będą dalej płacić te same stawki co poprzednio, najprawdopodobniej - niezmiennie - przez kolejne trzy lata. Co wpłynęło na taką stabilizację cen za wodę i odprowadzane ścieki w mieście? Warto zaznaczyć, że Bydgoszcz należy do nielicznych miast, gdzie ceny te nie zostały zmienione na niekorzyść mieszkańców. O tym powiemy w najbliższym programie (22, 23 i 26 maja).
do góry