Emisja codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 19.00 i 21.15.
Rozmowa dnia
W tym najważniejszym programie publicystycznym prowadzący program - Grażyna Rakowicz, Anna Trzcińska, Małgorzata Rogatty, Michał Adamski, Mariusz Kluszczyński lub Hubert Malinowski - rozmawia ze specjalnie zaproszonymi gośćmi. To urzędnicy, politycy, samorządowcy, przedsiębiorcy, naukowcy, ludzie świata kultury czy sportu. W rozmowie z nimi porusza palące sprawy, zwykle tzw. najważniejsze tematy dnia. Kontakt e-mail: rozmowa@tvp.pl.

Jak dzisiaj odbierane są osoby z zespołem Downa i co przede wszystkim wpływa na taki ich społeczny odbiór? Na jakie wsparcie mogą liczyć dzisiaj rodzice dzieci z zespołem Downa, jak i same osoby dotknięte trisomią chromosomu 21., które wchodzą w dorosłość i usamodzielniają się? Dokąd trafiają, gdy odejdą ich rodzice i zabraknie ich opieki? – o tym m.in. Grażyna Rakowicz 21 marca porozmawia z Piotrem Częstochowskim z Inicjatywy Dziecięce Graffiti w Bydgoszczy.
do góry