Telewizja Polska ogłosiła 5. edycję otwartego przeglądu konkursowego, tym razem na przedstawienie teatralne pod hasłem „Odsłony wolności - 100 lat niepodległości Polski” w ramach Internetowego Teatru TVP dla Szkół. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych organizacji oświatowych.

To wyjątkowa edycja, przypadająca w roku obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości, odbywa się pod hasłem „Odsłony wolności - 100 lat niepodległości Polski”. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać spektakle oparte o własne autorskie scenariusze. W przypadku tekstów adaptowanych mają pełną swobodę w wyborze tekstów kultury, które mogą zostać zainscenizowane w całości lub we fragmentach, jednak ze względu na ograniczenia praw do internetowej publikacji realizowanych utworów wymagane jest w doborze repertuaru korzystanie z dzieł autorów niechronionych, czyli nie żyjących od przynajmniej 70 lat.

Spektakle, zrealizowane przez uczniowskie zespoły teatralne, będą oceniane pod kątem nowatorskości realizacji, użytych środków zarówno filmowych jak i teatralnych, wyrazistości kreacji aktorskich, scenografii i muzyki, użytych w przekazie związanym ze 100-leciem niepodległości.

Przedstawienia będą oceniane w czterech kategoriach: szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych ośrodków kulturalno-oświatowych. Swoją nagrodę "Najlepszego Spektaklu według Internautów" przyznają również widzowie w ramach głosowania na stronie iteatr.tvp.pl.

Spektakle oceniane będą w trzech etapach:
- etap pierwszy – trwa od 27 marca do 2 lipca (koniec naboru spektakli). Spektakle na tym etapie są oceniane przez jury regionalne, które do 30 lipca zobowiązane są wyłonić po jednym spektaklu w każdej z kategorii konkursowych.
- etap drugi – od 8 do 30 sierpnia. Na tym etapie spektakle są oceniane prze jury ogólnopolskie, które do 31 sierpnia wyłania maksymalnie 12 propozycji finałowych.
- etap trzeci (finał) – od 1 do 14 września. Na tym etapie wybranych zostanie pięciu laureatów konkursu – czterech z kategorii głównych i jeden laureat głosowania internetowego.

Nabór spektakli trwa do 2 lipca. Maksymalny czas trwania konkursowego przedstawienia to 40 minut. Propozycje przedstawień wraz z kompletem dokumentów z załącznika powinny zostać przekazane do koordynatora regionalnego z dopiskiem „Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr”.

Lista adresów oddziałów regionalnych, do których zgłaszać należy spektakle, znajduje się w zakładce "KONTAKT" na stronie iteatr.tvp.pl.