O współczesnych wyzwaniach i zagrożeniach prawnych, religijnych, ekonomicznych dyskutują w Bydgoszczy ludzie nauki, Kościoła i studenci. "Jeden świat, wiele kultur" to międzynarodowa konferencji organizowana od sześciu lat przez Kujawsko-Pomorska Szkołę Wyższą. Przyznano też medale i wyróżnienia osobom zasłużonym dla rozwoju uczelni.

O współczesnych wyzwaniach i zagrożeniach prawnych, religijnych, ekonomicznych dyskutują w Bydgoszczy ludzie nauki, kościoła i studenci. "Jeden świat, wiele kultur" to międzynarodowa konferencji organizowana od sześciu lat przez Kujawsko-Pomorska Szkołę Wyższą. Przyznano też medale i wyróżnienia osobom zasłużonym dla rozwoju uczelni. Przyjaciel uczelni - prof. Giuseppe Scotti, przewodniczący Fundacji Watykańskiej Josefa Ratzingera - z najwyższym wyróżnieniem Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Profesor jest od lat uczestnikiem międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej KPSW "Jeden świat - wiele kultur". Dzięki jego zaangażowaniu uczelnia współtworzyła - jedyne na świecie poza Watykanem - Centrum Studiów Ratzingera. To nagroda za wkład w rozwój uczelni. - Kiedy tutaj przyjeżdżam, to widzę twarze przyjaciół, którzy mają taka umiejętność, aby zapraszać innych przyjaciół do współpracy. To dobry znak dla przyszłości - przyznaje prof. Giuseppe A. Scotti.

Teolodzy, prawnicy, lekarze, ekonomiści już po raz szósty rozmawiają o potrzebie dialogu międzykulturowego. Wykłady poświęcone są też kondycji rodziny. - Rola rodziny, jak ona jest ważna dla człowieka, sprawa migracji, sytuacji ekonomicznej, w której dzisiaj staje człowiek. Widzimy jak wiele ludzi na świecie podąża za nową rzeczywistością – opowiada ks. dr Mariusz Kuciński z KPSW w Bydgoszczy.

To także ważne wyzwanie dla świata - jak poradzić sobie z tysiącami emigrantów, którzy uciekają przed wojna i szukają w Europie lepszego życia. - Wypowiadają się na ten temat prawnicy - o zagrożeniu terrorystycznym, czy teolodzy - jeżeli chodzi o dialog religii i kultur. Wypowiadają się ekonomiści, czyli ile to wszystko może kosztować - wylicza prof. Helena Czakowska, rektor KPSW w Bydgoszczy.

Konferencja ma łączyć naukowców z różnych dziedzin nauki. Ich publikacje trafią także do młodzieży. - I ten cel zasadniczy który powinien nauce i badaczowi przyświecać, to jest dążenie do prawdy. Ktoś powie: „Banał”, ale jakże trudno często z tą prawdą się przebijać – uświadamia prof. Janusz Kutta, prorektor KPSW w Bydgoszczy.

Dyskusja o przemianach cywilizacyjnych odbywa się na konferencji zawsze w świetle nauki Jana Pawła II.