Związek Nauczycielstwa Polskiego ma 110 lat. Jubileusz był okazją do uhonorowania pedagogów z regionu kujawsko - pomorskiego odznaczeniami związkowymi i nagrodami. Podczas spotkania dyskutowano także na temat planowanych zmian w systemie edukacji.

- To jest jeden z najstarszych, a kto wie czy nie najstarszy jednolity związek zawodowy w Polsce. Pracy nam nigdy nie brakowało, a teraz musimy - jako związek zawodowy - walczyć o miejsca pracy dla nauczycieli - podsumowuje Ryszard Kowalik, prezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP.