7.01: Ojcowie, walczący o prawo do spotkań ze swoimi dziećmi, decydują się na głośny protest - czy w tej batalii stoją na z góry straconej pozycji? Czy sądy są bardziej przychylne matkom? Kto traci na tym konflikcie najbardziej? O tym. m.in. Michał Adamski rozmawia z protestującym ojcem Łukasz Bryske oraz dr Agnieszką Latoś z zakładu socjologii wychowania i resocjalizacji UKW w Bydgoszczy