17.01: Czym zajmie się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Kujawsko–Pomorskiem po zmianie jej przewodniczącego, którym został przedstawiciel pracodawców? Jakie cele stawia sobie Rada Dialogu Społecznego w Polsce? Jak pracodawcy, zarazem przedstawiciele Rady, widzą m.in. powstanie od 1 marca tego roku Krajowej Administracji Skarbowej; czy też to, że nie dojdzie w tym roku do obniżenia stawek podatku VAT? Na ile rząd dostrzega postulaty Rady Dialogu Społecznego? – o tym m.in. Grażyna Rakowicz rozmawia z Henryką Bochniarz, prezydentem Konfederacji Lewiatan, zarazem przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego oraz z Romanem Rogalskim, prezesem Nadwiślańskiego Związku Pracodawców "Lewiatan”.