TVP3 Bydgoszcz uczestniczy czynnie w różnego rodzaju wydarzeniach, które odbywają się w regionie. Chcąc być w bezpośrednim kontakcie z naszymi widzami, angażujemy się promocyjnie przy okazji organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego imprez kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i sportowych.

TVP3 Bydgoszcz obejmuje również opieką i patronatem medialnym ciekawe imprezy i inicjatywy, by promować na antenie telewizji przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne, społeczne, sportowe, a także inicjatywy związane z budową społeczeństwa obywatelskiego.

Patronatami medialnymi przede wszystkim obejmujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia, które organizowane są przez instytucje kultury narodowej oraz inne ważne instytucje polskiego życia obywatelskiego.

Patronatami medialnymi mogą być obejmowane przede wszystkim przedsięwzięcia takie jak:
1) wydarzenia i imprezy kulturalne (koncerty muzyki poważnej i autorskiej, spektakle oraz festiwale teatralne i filmowe, wystawy prezentujące dziedzictwo narodowe, a także inne znaczące wydarzenia kultury narodowej i światowej)
2) imprezy sportowe mające na celu promowanie sportu oraz aktywności fizycznej społeczeństwa – szczególnie wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, a także osób starszych
3) działania organizacji społecznych i wspólnot religijnych skupiające się na promocji rozwoju wspólnot lokalnych oraz edukacji społeczeństwa (kultywowanie pamięci narodowej, udział w kulturze, czytelnictwo)

Z kolei patronatami medialnymi TVP3 Bydgoszcz obejmowane nie będą przedsięwzięcia:
1) naruszające prawo, a także normy obyczajowe obowiązujące w naszym kraju;
2) mające charakter komercyjny, których celem jest jedynie osiągnięcie zysku.

Prośby o przyznanie opieki lub patronatu medialnego należy przesłać do TVP3 Bydgoszcz z dekretacją na Dyrektora Oddziału TVP3 Bydgoszcz – Panią Annę Raczyńską.

Prośba o patronat medialny powinna zawierać: miejsce, datę wydarzenia, krótką charakterystykę oraz adres korespondencyjny, mailowy i koniecznie numer telefonu kontaktowego.