Istnieje również możliwość nieodpłatnej organizacji wycieczek grup szkolnych i zwiedzania ośrodka TVP3 Bydgoszcz.

Najważniejsze ustalenia dotyczące zwiedzania:
- grupa nie może być mniejsza niż 10 osób oraz nie większa niż 20 osób (łącznie z opiekunami);
- uczestnikami wycieczki mogą być osoby powyżej 10 roku życia (od IV klasy szkoły podstawowej);
- wycieczki organizowane są we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 14:45.

Zapraszamy!