Zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzania ośrodka TVP3 Bydgoszcz.

Najważniejsze ustalenia dotyczące wycieczki:
- opłata za udział w wycieczce wynosi 5 zł od osoby (opiekunowie są zwolnieni z opłat)
- uczestnikami wycieczki mogą być osoby powyżej 10. roku życia (od IV klasy szkoły podstawowej)
- grupa nie może być mniejsza niż 10 osób oraz większa niż 25 osób, łącznie z opiekunami
- wycieczki organizowane są we wtorki oraz w czwartki, w godz. od 13:00 do 14:45
- rezerwacji można dokonywać telefonicznie w godz. 10:00-16:00 pod nr tel. 52 375 75 00 oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: monika.padzikowska@tvp.pl