KONTAKT:
TVP S.A. Oddział w Bydgoszczy,
ul. Kujawska 7,
85-031 Bydgoszcz
reklama.bydgoszcz@tvp.pl
tel. 52 375 75 75
fax. 52 375 75 76

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Pracownicy Biura Reklamy TVP3 Bydgoszcz:
Elwira Ziółkowska – kierownik Sekcji Reklamy i Promocji - tel. 52 375 75 91; e-mail: elwira.ziolkowska@tvp.pl

Magdalena Kozerska - tel. 52 375 75 10; e-mail: magdalena.kozerska@tvp.pl

Sprzedaż czasu antenowego:

Tomasz Konieczyński – tel. 52 375 75 72 lub 601 274 134; e-mail: tomasz.konieczynski@tvp.pl

Grażyna Wasilewska – tel. 52 375 75 12 lub 795 438 343 lub 728 242 465; e-mail: grazyna.wasilewska@tvp.pl