23.01: Rusza reforma edukacji, w wyniku której m.in. mają zostać zlikwidowane gimnazja w Polsce. Jaki jest jej cel i dlaczego, jak się argumentuje - jest ona konieczna? Ilu nauczycieli i pracowników oświaty straci pracę w wyniku tych zmian? Ile będzie ta reforma kosztowała i na jaki pakiet osłonowy mogą liczyć zwalniani nauczyciele gimnazjów, w związku z zapowiedzianą likwidacją tych szkół – o tym m.in. Grażyna Rakowicz porozmawia 23 stycznia z Iwoną Michałek, poseł Polski Razem Zjednoczonej Prawicy.