Dwa samochody - osobowy i furgonetkę - oferujemy do kupienia. Można je obejrzeć w ostatni poniedziałek marca w siedzibie TVP3 Bydgoszcz

Sprzedajemy takie samochody:
SKODA OCTAVIA (nr rej. CB57595_ - osobowy, hatchback, silnik 1,9 diesel, rok produkcji 2002, przebieg 404000 km, cena wywoławcza brutto: 3400 zł;
DAEWOO LUBLIN 3 (CB17830) - ciężarowy, do 3,5 t, silnik 2,4 diesel, rok produkcji 2000, przebieg 215000 km, cena wywoławcza brutto: 1500 zł.

Samochody można obejrzeć w poniedziałek 27 marca w Bydgoszczy w siedzibie Oddziału TVP S.A. w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 7 w godz. 10:00–12:00. Bliższych informacji udziela Dariusz Pieniążek w dni robocze w godz. 8.00-16.00 (nr tel. 52 37 57 638).

Oferty pisemne, zawierające oferowaną cenę i dane identyfikacyjne oferenta, należy składać w TVP S.A. Oddział w Bydgoszczy ul. Kujawska 7 w sekretariacie do środy 29 marca do godz. 12.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż samochodu”. Otwarcie ofert nastąpi 29 marca o 12.30 w sali konferencyjnej w budynku TVP3 Bydgoszcz. Okres związania z ofertą wynosi 14 dni.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkie koszty związane z kupnem samochodu ponosi nabywca. Nabywca będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni.