Samorządy przygotowują się do zmian w szkolnictwie i liczą związane z tym wydatki. Zdaniem prezydentów konieczne będą też zwolnienia nauczycieli i wypłata odpraw. Dlatego we wspólnym stanowisku zaapelowali do minister edukacji narodowej o zwrot kosztów.