9.03: Już od 20 lat Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kształci psychologów. A ten kierunek w dalszym ciągu cieszy się dużym zainteresowaniem. Z okazji jubileuszu psychologowie kliniczni z całego kraju spotkali się w Bydgoszczy podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej. O różnych aspektach kształcenia psychologów, a także o obszarach zastosowania tej nauki więcej w rozmowie Michała Adamskiego z Dnia z dr Izabelą Grzankowską, przewodniczącą komitetu organizacyjnego konferencji oraz prof. dr hab. Mariola Bidzan z Uniwersytetu Gdańskiego