Nowy napis na cokole Pomnika Walki i Męczeństwa w Bydgoszczy. Wraz z przebudową Starego Rynku zniknie napis "W hołdzie ofiarom faszyzmu 139-45" widniejący na podstawie monumentu. Zastąpi go inny, bardziej szczegółowy. O zmianę wnioskowali przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL "Przymierze".

Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej od kilkudziesięciu lat stoi na Starym Rynku i wzbudza emocje - nie tylko ze względu na tragiczne wydarzenia, które upamiętnia. W ciągu ostatnich miesięcy toczą się rozmowy dotyczące położenia pomnika, które miałoby się zmienić wraz z rewitalizacją płyty Starego Rynku. Uwagę Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL "Przymierze" i władz miasta przykuwa także napis „Ofiarom faszyzmu”. Latem ubiegłego roku Stowarzyszenie „Przymierze" wystąpiło do władz miasta z wnioskiem o zmianę napisu. - Uważaliśmy, że trzeba sprecyzować to: kto tutaj mordował Polaków, kto największe zło dla Polaków uczynił w czasie okupacji, w czasie wojny. W związku z tym wystąpiliśmy o ukonkretyzowanie - wyjaśnia Jan Raczycki, prezes "Przymierza".

Napis "Ofiarom faszyzmu" zostanie zmieniony na: "Ofiarom totalitaryzmów: niemieckiego 1939-45 sowieckiego i komunistycznego aparatu represji 1937-1989". Zgodę na zmianę napisu wyraził już Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Pozytywną opinię wydała też komisja kultury i nauki Rady Miasta Bydgoszczy. Pisemną zgodę wydał także syn projektanta pomnika, Jan Masiak. Ale na zmianę trzeba będzie poczekać. - Została podjęta uchwała o przebudowie i rewitalizacji płyty Starego Rynku. Pomnik będzie przeniesiony, dlatego nie chcemy wydawać bez sensu pieniędzy, marnować ich teraz na zmienianie, ponieważ będzie do tego okazja w trakcie przeniesienia pomnika - wyjaśnia Jakub Mendry, przewodniczący komisji kultury i Nauki.

Zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej, w przestrzeni publicznej komunikaty powinny być sprecyzowane, dlatego zmiana napisu jest uzasadniona. - Napis na bydgoskim Pomniku Walki i Męczeństwa informujący o tym iż jest on poświęcony ofiarom faszyzmu. Takiej rzetelności, w moim przekonaniu, nie zachowuje. W Polsce mamy do czynienia z ofiarami okupacji niemieckiej, sowieckiej a także z ofiarami komunistycznego terroru - argumentuje dr Marek Szymaniak z IPN w Bydgoszczy.

Prace związane ze zmianą napisu mają ruszyć wraz z rewitalizacją płyty Starego Rynku. Wpłynie ona również na umiejscowienie Pomnika Walki i Męczeństwa - o co także od miesięcy toczą się dyskusje.

Obecnie trwa jednak uaktualnienie projektu przebudowy Starego Rynku. Było to konieczne, ponieważ archeolodzy odkryli pod ziemią cenne dla Bydgoszczy zabytki - m.in. fragmenty kościoła jezuickiego i sąsiadujące z nim kamienice.