7 kwietnia

Autyzm to zaburzenie, które jest poważnym problemem społecznym. Wczesna pomoc terapeutyczna, która jako jedyna daje szanse niwelowania deficytów rozwoju dzieci z autyzmem, świadczona jest w niewielu ośrodkach w Polsce.

Zespół Szkół nr 31 w Toruniu jest jedyną w kraju placówką w szkolnictwie masowym, w której z powodzeniem realizowany jest model kształcenia integracyjnego dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Funkcjonujące od 10 lat oddziały wspierają rozwój dzieci w trzech etapach edukacyjnych: przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym.

Konferencja "Autyzm - Droga do Samodzielności", organizowana 7 kwietnia z okazji jubileuszu, ma nie tylko podsumować pracę nauczycieli i terapeutów w Zespole oraz popularyzować nowatorskie rozwiązania w działaniach na rzecz osób z autyzmem. Celem tego spotkania profesjonalistów, wieloletnich praktyków, nauczycieli i rodziców jest spojrzenie na problematykę terapii, edukacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu w jej wymiarze indywidualnym i społecznym.

Tegoroczna edycja jest czwartą z kolei w historii wdrażania i realizacji dydaktycznego eksperymentu w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu .Do tej pory zapowiedziało w niej swój udział ok.200 osób.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać pod adresem: konferencja.autyzm@o2.pl do 27 marca lub do wyczerpania miejsc.