14.03: Czy faktem jest, że Jacek Saryusz-Wolski, nie wybrany na funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, negocjuje teraz możliwość przystąpienia do Partii Razem? Czy doświadczenie takiego polityka byłoby potrzebne partii rządzącej? Jakimi uczelniami, po nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, powinny zostać toruński Uniwersytet Mikołaja Kopernika wraz z Collegium Medicum, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy czy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy? Czy samorządy wesprą w przyszłości naukę, na co się liczy? - o tym m.in. Grażyna Rakowicz rozmawia z Jarosławem Gowinem, wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego oraz prezesem ugrupowania Polska Razem.