To ma być szansa dla nauczycieli, zwłaszcza szkół gimnazjalnych, którzy z powodu reformy edukacji mogą mieć problem z zatrudnieniem. Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty uruchomiło bank ofert pracy dla nauczycieli. W jednym miejscu, na stronie internetowej kuratorium znajdą się oferty z całego regionu. Do ich uzupełniania zobowiązani są dyrektorzy szkół. W regionie zatrudnionych jest ponad 42 tys. nauczycieli. Wielu z nich obawia się, że po wejściu w życie reformy edukacji może stracić pracę.

W Gimnazjum nr 25 w Bydgoszczy lekcje odbywają się według planu. I choć wkrótce początek kolejnej pory roku, niemal każdy myśli już o wrześniu. Po reformie edukacji, wraz z nowym rokiem szkolnym, placówka będzie wygaszana i włączona do Szkoły Podstawowej nr 2. Nie wiadomo, czy wszyscy nauczyciele pozostaną na swoich stanowiskach. - Nie każdy z nas tę pracę znajdzie. Niektórzy będą mogli te godziny dostać, niektórzy nie - uważa Iwona Miklasz, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 25 w Bydgoszczy.

Dlatego pomóc ma, uruchomiony przez Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty, bank ofert pracy dla nauczycieli. Od piątku na stronie internetowej kuratorium każdy nauczyciel ma dostęp do informacji, w których placówkach oświatowych można znaleźć zatrudnienie. - Pomysł jest dobry. Pytanie, na ile to zostanie wcielone w życie i jak to się przełoży na rzeczywistą pomoc dla nauczycieli - dodaje Iwona Miklasz.

Bazę za pomocą specjalnego systemu muszą uzupełniać dyrektorzy szkół. Taki obowiązek nakładają na nich przepisy wynikające z ustawy „Prawo oświatowe”. Dzięki temu każda informacja o wakacie lub wolnych godzinach dla nauczycieli, będzie dostępna w jednym miejscu. - To jest bardzo dobry pomysł. Pomoże nauczycielom szukającym pracę, w znalezieniu odpowiednich ofert i dyrektorom w znalezieniu odpowiednich nauczycieli - twierdzi Magdalena Piotrowska, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 25 w Bydgoszczy.

W pierwszej kolejności z oferty zatrudnienia, zamieszczonej na stronie kuratorium oświaty, mogą skorzystać nauczyciele, z którymi rozwiązano umowę o pracę lub zostali przeniesieni w tzw. stan nieczynny. - Dotyczy to tych nauczycieli, którzy z powodów organizacyjnych szkoły, a z takimi będziemy mieli do czynienia, mogą utracić pracę - zaznacza Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty.

Bank ofert to nie jedyna nowość. Nauczyciel, który ma etat, może starać się o dodatkowe godziny w innych placówkach tylko wtedy, gdy zgodę na to wyrazi dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony na umowę o pracę.

Osobie, która nie uzyska zgody przełożonego i mimo to podejmie dodatkową pracę w innej szkole, będzie groziła utrata etatu. Przepis wchodzi w życie we wrześniu i będzie obowiązywać do 31 sierpnia 2019 roku.