22-26 marca

Powoli staje się to tradycją, że moment przejścia zimy w wiosnę w bydgoskim Miejskim Centrum Kultury przy ul. Marcnkowskiego przeżywa jest na ludowo. Zew natury sprawia, że chce się tańczyć, wzruszać się, poznawać. Temu właśnie służą Ethniesy!

W tym roku wydłużony zostaje czas trwania festiwalu, aby wspólnie cieszyć się i bawić przez blisko tydzień. Podczas przeglądu organizatorzy chcą pokazać bogactwo tradycji muzycznych różnych regionów Polski i nie tylko, oraz wzajemne wpływy, jakie na siebie wywierają. Pragną też wskazać na uniwersalność treści zawartych w pieśniach. Będą prezentować najlepszych artystów, którzy pełnymi garściami czerpią z dorobku kultury ludowej, przefiltrowują ją przez współczesną wrażliwość i doświadczenia, i tak przedstawiają na scenie.