W Porcie Lotniczym Bydgoszcz będą doraźnie uruchamiane dodatkowe stanowiska do odprawiania pasażerów. W ubiegłym tygodni z powodu zaostrzenia przepisów i dokładniejszych kontroli podczas odpraw, 30 osób nie zdążyło wsiąść do samolotu odlatującego do Londynu. Po spotkaniu akcjonariuszy bydgoskiego portu ustalono, że w sytuacjach kryzysowych Straż Graniczna uruchomi mobilne stanowisko, które przyspieszą procedurę.

- Chodzi o dobra komunikację i współpracę Straży Granicznej i władz portu i tu można rozwiązać każdy problem i tego problemu nie rozwiązano właśnie wtedy i sobie takie pytanie z panem marszałkiem zadaliśmy: „Dlaczego do tego nie doszło?”. I myślę, ze takiej sytuacji już nie będzie -przyznaje Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.

- Utworzyliśmy jedno dodatkowe stanowisko, żeby rozładować ten większy strumień pasażerów, wynikający z rozporządzenia z 7 kwietnia, kiedy musimy badać tych wszystkich, którzy poruszają się poza strefą Schengen. Skorygowaliśmy to i ten strumień będzie przebiegła bez zakłóceń - informuje Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa.