Władze regionu przedstawiły w czwartek dane, dotyczące tempa wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz harmonogram nowych konkursów. Tzw. wskaźnik kontraktacji, czyli podpisanych umów, z 4 proc. pod koniec roku, wzrósł do 11,5 i - jak zapowiada marszałek województwa - to dopiero początek. Sejmikowa opozycja, która domagała się w tej kwestii wdrożenia planu naprawczego, zapowiada, że będzie przyglądać się jego realizacji.

Zdrowiej taniej i bardziej ekologicznie. W ostatnich latach, dzięki unijnemu wsparciu, inwestycje związane z rozbudową ścieżek rowerowych w regionie nabrały rozpędu. Teraz możliwe będzie jeszcze większe przyspieszenie. Warunek jest jeden: na dofinansowanie mogą liczyć te projekty, których realizacja spowoduje obniżenie emisji dwutlenku węgla. - Chodzi nam o to w tych konkursach, aby poprzez wybudowanie konkretnej liczby ścieżek, nastąpiło zmniejszenie ruchu samochodowego - tłumaczy Rafał Pietrucień, dyrektor departamentu rozwoju regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Na budowę i rozbudowę tzw. ścieżek niskoemisyjnych przeznaczono 16,5 mln zł. Ponad 14 mln zł trafi na odnowę zabytków i modernizację instytucji kultury, ale pod warunkiem, że zwiększą one zatrudnienie. Samorządy, za łączną kwotę ponad 40 mln zł, będą mogły też przebudować sieci kanalizacyjne. Urząd Marszałkowski ogłasza nowe konkursy, większe tempo widać też w ich rozstrzyganiu. - W ciągu ostatnich dwóch miesięcy skok z 3 czy 4 proc. do prawie 12 proc. kontraktacji i ten przewidywany do końca roku świadczy o tym, że przyspieszamy - uważa Piotr Całbecki, marszałek województwa.

Władze regionu zakładają, że na koniec roku tzw. wskaźnik kontraktacji osiągnie poziom bliski 50 proc., co zaleca Ministerstwo Rozwoju ostrzegając, że opóźnienia mogą skutkować nawet utratą pieniędzy. Do niedawna Kujawsko-Pomorskie zajmowało ostatnią lokatę w rankingu województw, jeśli chodzi o realizację unijnego programu. - Miejmy nadzieję, że to, co mówi marszałek, będzie tendencją stałą, bo oczywiście wszyscy sobie tego życzymy - przyznaje Andrzej Walkowiak, radny województwa, klub PiS.

W sumie w ramach RPO na lata 2014-2020 do wydania jest ponad 2 mld euro. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, Kujawy i Pomorze najlepiej z wszystkich regionów wykorzystały poprzednia perspektywę unijną.