20-26 maja

Festiwal Debiutantów „Pierwszy Kontakt” ma zasięg ogólnopolski i charakter konkursowy. Jest prezentacją i promocją najciekawszych młodych twórców teatralnych: reżyserów i aktorów. Słowo debiut rozumiane jest tutaj dosłownie: jako pierwsza realizacja sceniczna i pierwsza rola w zawodowym teatrze.

Przez siedem w Teatrze im. Wilama Horzycy w programie kilkanaście spektakli, wystawy itd. Szczegółowy program w załączniku.