10.05: Dlaczego w Polsce, także w naszym regionie jest coraz mniej pielęgniarek i położnych. Czy chętnych odstraszają od tych zawodów niskie pensje: w 2016 roku położna w Niemczech zarabiała 15 tys. zł brutto, a pielęgniarka w żłobku w Polsce - od 2 do 2,5 tys. zł brutto? W środowisku tym narzeka się także na trudne warunki pracy i brak wsparcia finansowego w podnoszeniu kwalifikacji. Na ile te trudne warunki wpływają na jakość pracy oferowanej pacjentom, przez pielęgniarki i położne? - o tym m.in. Grażyna Rakowicz rozmawia z por. mgr Iwoną Żuczek, naczelną pielęgniarką w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy.