Z okazji okrągłej rocznicy po raz pierwszy w historii uczelnia dla seniorów nagrodziła swoich najaktywniejszych studentów. "Osobowość Uniwersytetu Trzeciego Wieku" przyznano m.in. przewodniczącej Rady Słuchaczy - Bożenie Sałacińskiej, czy najstarszej słuchaczce - Teresie Repińskiej

Okrągły jubileusz to również okazja do nagrodzenia tych, którzy działają na uniwersytecie od samego początku. 25 słuchaczy otrzymało doktoraty Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wręczył je prof. Roman Ossowski, pierwszy przewodniczący Rady Naukowo-Programowej, inicjator powstania uniwersytetu dla seniorów. Członkom Obywatelskiego Parlamentu Seniorów przyznano legitymacje parlamentarne.

Celem uniwersytetu jest aktywizacja osób w okresie późnej dorosłości. Słuchacze realizują się edukacyjnie, społecznie, kulturalnie i rekreacyjnie. Studenci mają zajęcia z informatyki, pedagogiki, psychologii, biologii, kultury i sztuki, historii i sportu. Chętnie uczestniczą też w organizowanych kursach, wycieczkach i spotkaniach.