20 maja

Finał XI Ogólnopolskiego Konkursu „Ratujemy życie” odbędzie się na terenie Zespołu Szkół nr 22 w Bydgoszczy (ul. Opławiec 157), w godzinach 10.00-13.30. Celem konkursu jest: popularyzacja wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy, doskonalenie praktycznych umiejętności oraz kształtowanie reakcji i relacji wobec osób poszkodowanych.

Zakres tematyczny konkursu: pierwsza pomoc w zranieniach, krwotokach, obrażeniach układu kostnego, omdleniach, utracie przytomności, utonięciach, oparzeniach, zachłyśnięciach. Zadanie, które mają wykonać uczniowie, składa się z części praktycznej – pozoracji wypadku.

W wyniku eliminacji z 200 zgłoszonych, wyłoniono 30 trzyosobowych drużyn z całej Polski.

Dzięki nabytym umiejętnościom, dzieci będą mogły pomóc innym, a jednocześnie zachęcić do działania swoich rodziców, którzy często stoją bezradnie wobec nieszczęścia innych Uczestników będą oceniali studenci z Kliniki Medycyny Ratunkowej, Straż Miejska, pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, pracownicy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Po części konkursowej odbędą się pokazy przygotowane przez Centrum Powiadamiania Ratownictwa, Komendę Miejską Policji, Straż Pożarną oraz CM UMK.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi o 13.00.