12.05: Z pierwszych szacunków wynika, że 1000 gospodarstw w regionie odczuwa skutki zimy w maju. Przymrozki i gradobicia poważnie zaszkodziły uprawom. Jaka jest skala zjawiska? Na jaka pomoc mogą liczyć rolnicy? Czy dziś można już założyć, że ceny owoców latem wzrosną? Na te pytania w rozmowie z Anną Trzcińską odpowiada Iwona Gilewicz, zastępca dyrektora wydziału infrastruktury i rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego