16.05: Ratownik wodny pilnie poszukiwany. Nabór na to stanowisko prowadzi m.in. pływalnia "Czwórka" przy ul. Stawowej w Bydgoszczy. Przez brak chętnych do pracy, część rekreacyjna basenu była niedawno niedostępna dla seniorów. Z podobnymi problemami kadrowymi zmagają się też inne kryte pływalnie i kąpieliska. O bezpieczeństwie "nad wodą" Anna Trzcińska rozmawia ze Zdzisławem Trzcińskim, kierownikiem ośrodka WOPR w Borównie.