20 maja

Rada Osiedla Wyżyny w Bydgoszczy zaprasza w sobotę na piknik na terenie przy ul. Grzymały-Siedleckiego. W programie m.in.
Współorganizatorzy: Komisariat Policji Bydgoszcz-Wyżyny, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, TKKF Wyżyny, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, Zespół Szkół nr 19 w Bydgoszczy, „Centrum Informacji Kulturalnej w Bydgoszczy (firma odpowiedzialna za realizację festynu). konkursy (m.in. dla dzieci, młodzieży i dorosłych związane z prawidłowym korzystaniem z nr alarmowego 112; wiedzy o tenisie stołowym na scenie z nagrodami; test wiedzy dla dzieci i dorosłych z nagrodami o osiedlu i RO Wyżyny; rzucanie podkową), ), pokazy służb, znakowanie rowerów, symulator zderzeniowy, dogoterapia, wata cukrowa (za darmo), jazda konno dla dzieci (za darmo), pojazd edukacyjny ProNatury wyposażony jest m.in. w komputery z dedykowanymi programami edukacyjnymi, tablicę multimedialną, cyfrowe mikroskopy oraz inne pomoce naukowe, obrazujące powstawanie energii z odzysku.