17.05: Czy cudzoziemcy, szczególnie zza wschodniej granicy, których jest u nas coraz więcej, mogą liczyć na legalne zatrudnienie w Polsce? Na jakie bariery głównie napotykają, co mają im do zaoferowania rodzimi przedsiębiorcy i jak wywiązują się z umów o pracę, zawieranych z cudzoziemcami? – o tym Grażyna Rakowicz rozmawia z Krystyną Michałek, rzecznikiem regionalnym ZUS i Krzysztofem Sikorą, konsulem honorowym Ukrainy, prezydentem WSG