Włocławski Uniwersytet Seniora liczy 324 słuchaczy. W ramach licznych kół zainteresowań seniorzy czytają książki, podróżują, a niedawno zostali nagrodzeni udziałem w projekcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu otrzymali ponad 40 tys. zł do wykorzystania m.in. na wycieczki.

- Pierwsza z tych wycieczek, jaką seniorzy mają finansowaną, jest do Bydgoszczy na operę „Traviata”. Następna będzie do Sandomierza, do Ziemi Kieleckiej i to będzie wycieczka czterodniowa, 54 seniorów wyjeżdża – zdradza Halina Sarnowska, prezes zarządu Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora.

A to nie jedyne udogodnienia, z których korzystać mogą emeryci we Włocławku. Dobrze znana jest tutaj „Karta seniora”. - Wydaliśmy tych „Kart seniora” już 2,5 tys. - z tego, co pamiętam - więc widać, że ten system zniżek, które oferujemy, rzeczywiście przynosi efekty i tak ma po prostu być. Staramy się tutaj oczywiście pomagać nie tylko w ramach własnych samorządu gminy, ale z takiego czystego przekonania, że warto tutaj te pieniądze kierować, wspomagać seniorów, bo to będą dobrze zainwestowane środki - przyznaje Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

O działaniach, realizowanych "przez seniorów dla seniorów", rozmawiano podczas konferencji prasowej w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.