Blisko 9 mln zł dofinansowania na remonty lokalnych dróg. Drugie tyle dopłacą samorządy. Poprawi się stan nawierzchni m.in. w gminach Świekatowo, Boniewo i Fabianki. Wojewoda kujawsko-pomorski podpisał w Toruniu kolejne umowy w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

- Każda z dróg powiatowych ma swoją istotną funkcję w krwioobiegu i układzie komunikacyjnym, bo łączy ważne miejscowości. Dla tych mieszkańców tam mieszkających to jest oczywiście codzienność, ale dla wielu te drogi służą jako drogi tranzytowe, bo chociażby droga w gminie Obrowo służy mieszkańcom Golubia-Dobrzynia, Ciechocina w dojeździe do pracy czy do szkoły w samym mieście Toruniu - podkreśla Mirosław Graczyk, starosta toruński.

- Zrównoważony rozwój możliwy będzie tylko wtedy, kiedy zostaną zrobione w byłym województwie włocławskim drogi wojewódzkie. Bez tego rozwijać się gmina Lubraniec nie będzie mogła - uważa Stanisław Budzyński, burmistrz Lubrańca.

- Gmina Świekatowo jest gminą turystyczną i ta nowa dwukilometrowa pieszojezdnia poprawi komunikację z naszym ośrodkiem turystycznym, jakim jest jezioro Świekatowskie - przyznaje Marek Topoliński, wójt gminy Świekatowo.

- To właśnie inwestycje drogowe, budowa tych dróg, które potem łączą się z drogami wyższej kategorii, powoduje, że dani przedsiębiorcy chcą lokować swoje inwestycje. To jest ta podstawa i to dobry dzień, że kolejne miliony trafiają do samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego właśnie na przebudowę dróg - podsumowuje Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.