25.05: Kobiety i matki w centrum zainteresowania. W przeddzień Dnia Matki nie brakuje wydarzeń, które mają pomóc kobietom lepiej poznać siebie i swoje możliwości. Jak pogodzić macierzyństwo z karierą zawodową? Czy to najważniejsza rola społeczna każdej kobiety? Skąd czerpać wzorce macierzyństwa? O tym .in. Michał Adamski rozmawia z dr hab. Moniką Jaworską-Witkowską, profesorem nadzwyczajnym Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Filologicznych KPSW.