5.06: W jakiej kondycji są obecnie organizacje pozarządowe w Polsce? Czy jedynie uzupełniają działalność państwa, czy ją jednak wyręczają? Gdzie jest granica między wolnym rynkiem a działaniami, które muszą być dofinansowywane przez państwo? Co czeka w przyszłości organizacje pozarządowe? – o tym m.in. Grażyna Rakowicz rozmawia z Małgorzatą Bonin, przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia „Różowa Wstążeczka”, które jest współorganizatorem XVIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego