Słowa wsparcia, otuchy, pozdrowienia - w listach każdy mógł napisać to, co chciał. Wystarczyło mieć kartkę, długopis i chęci. Uczniowie z włocławskich szkół i przedszkolaki przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji "Marzycielska poczta". Napisane listy i kartki pocztowe trafią do ciężko chorych dzieci.

Listy i kartki pocztowe zostaną wysłane do 18 ciężko chorych dzieci. Słowa wsparcia przelane na papier, mają im dodać siły do walki z chorobą i choć na chwilę pozwolić oderwać się od codzienności. Akcję pisania listów zorganizowała we Włocławku Młodzieżowa Rada Miasta. Wzięli w niej udział uczniowie, którzy sami decydowali do kogo chcą skierować słowa wsparcia.

„Marzycielska poczta” to ogólnopolska inicjatywa. Dzięki niej, do chorych dzieci co miesiąc trafiają setki listów i kartek pocztowych.