Inne ceny na metkach, inne w kasie - to tylko jedna z nieprawidłowości wykrytych przez inspektorów handlowych. W całym regionie skontrolowano 29 sklepów. W niektórych informacji o cenach w ogóle nie było, w innych były, ale słabo widoczne. Kontrolerzy nałożyli na przedsiębiorców kary i zobowiązali do usunięcia nieprawidłowości.

- Przedsiębiorcy nie do końca znają przepisy dotyczące informowania o cenach. Zapominają czasami o obowiązku podania do wiadomości konsumentów ceny. Czasami podają cenę za towar, ale nie przeliczają na cenę jednostkową. Podczas inspekcji sprawdzamy też, czy ceny przy towarach odpowiadają tym cenom, które są pobierane w kasie - wyjaśnia Luiza Chmielewska z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy.

W całym regionie kontrolą objęto 13 sklepów samoobsługowych z artykułami żywnościowymi i 16 oferujących inne produkty. W 18 wykryto nieprawidłowości. Na przedsiębiorców, u których stwierdzono zaniedbania, nałożone zostały kary pieniężne. W niektórych sklepach zażądano też niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości.

Inspektorzy zapowiadają kolejne kontrole i zachęcają konsumentów do zgłaszania podobnych niepokojących sygnałów.