Ma być przede wszystkim bezpieczniej. Kolejne dwa regionalne odcinki wałów wiślanych zostaną przebudowane. Powstanie też jaz piętrzący na lewostronnym dopływie Noteci w rejonie Mogilna. W piątek w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy z wykonawcami inwestycji.

Na terenach chronionych przez wał Sartowice-Nowe, w rejonie miejscowości Bartwin i Michale w powiecie świeckim, mieszka 4 tys. osób. Teraz konstrukcja zostanie wzmocniona. - To był najbardziej newralgiczny punkt, który zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców - przyznaje Franciszek Koszowski, starosta świecki.

Ta inwestycja pochłonie ponad 18 mln zł, z czego 15 pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego. - Mimo tych zmian organizacyjnych, które czekają w tej chwili zarządy melioracji - generalnie także gospodarkę wodną - postanowiliśmy mimo wszystko inwestować w bezpieczeństwo - mówi Dariusz Kurzawa, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Za blisko 11 mln zł natomiast przebudowany zostanie 6-kilometrowy odcinek wału Łęgnowo-Otorowo. W tym przypadku źródłem finansowania jest budżet państwa. - Nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie powodzi - zapewnia Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski.

Trzecią inwestycją jest przebudowa jazu piętrzącego wodę na rzece Pannie, zasilającej Jezioro Mogileńskie. Na ten cel z RPO przeznaczonych zostanie 1,6 mln zł, z czego 1,3 mln pochodzi z RPO. - Do tej pory wykonaliśmy ponad 54 km wałów, łącznie będzie to 1/3 przebudowanych wałów wzdłuż Wisły w naszym województwie - podsumowuje Franciszek Złotnikiewicz, dyrektor KPZMiUW.

Łącznie na wszystkie trzy inwestycje przeznaczono ponad 30 mln zł.