19-21 września

W Collegium Humanisticum przy ul. W. Bojarskiego 1 w Toruniu odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. “CEFRiTES: The Common European Framework of Reference in Tertiary Education System – Interpretations and Implementations” (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego w Szkolnictwie Wyższym – Interpretacje i Implementacje), organizowana przez Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego w Katedrze Filologii Angielskiej i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz prezydenta Torunia. Oficjalnymi partnerami wydarzenia zostały takie organizacje jak Erasmus+, Euroexam international oraz EmpikSchool, a patronat medialny sprawują Radio PiK oraz TVP3 Bydgoszcz.

CEFRiTES to wydarzenie na szeroką skalę - udział w niej zadeklarowało prawie 100 uczestników z 13 państw: Polski, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Holandii, Turcji, Chorwacji, Hiszpanii, Austrii, Węgier, Litwy, Kataru oraz Japonii. Przez trzy dni zostanie przedstawionych 40 wystąpień (również zdalnych, za pośrednictwem programu Skype) oraz zostanie przygotowana specjalna sesja plakatowa.

W trakcie konferencji wykłady plenarne wygłoszą: prof. Brian North (współautor ESOKJ, Eurocentres Foundation), prof. Michael Byram (Durham University), prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr hab. Waldemar Martyniuk (Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. Jan Iluk (Uniwersytet Śląski).

Wydarzenie uświetnią warsztaty związane z tematyką konferencji, a w ostatnim dniu wydarzenia odbędzie się panel z udziałem przedstawicieli polskich uczelni, dotyczący jakości kształcenia językowego w szkolnictwie wyższym.

Celem konferencji jest wymiana refleksji w odniesieniu do kształcenia językowego w szkolnictwie wyższym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona, m.in. na: politykę kształcenia językowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej i implementację ESOKJ; działania podjęte przez osoby zarządzające polityką edukacyjną, instytucje oświatowe, naukowców i nauczycieli akademickich w celu wdrażania ESOKJ w nauce języków obcych; wyzwania w stosowaniu ESOKJ w edukacji językowej na poziomie uniwersyteckim.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej CEFRiTES