Telewizja Polska Oddział w Bydgoszczy poszukuje współpracowników z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do sekcji marketingu i reklamy. Zadaniem tych osób będzie sprzedaż czasu reklamowego na naszej antenie.

Zgłoszenia prosimy przesłać pocztą elektroniczną pod adres praca.bydgoszcz@tvp.pl do 30 września, w tytule wpisując „handlowiec”.

Prosimy o zmieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kujawskiej 7, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie”.