11 koncertów, setki muzyków i śpiewaków z Europy Środkowej i Wschodniej - rozpoczyna się 55. Bydgoski Festiwal Muzyczny organizowany przez Filharmonię Pomorską. Tradycja festiwalu sięga 1963 roku, ale cel pozostaje niezmienny: szerzenie europejskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem muzyki klasycznej i operowej.

"Kontrasty - Polska i Sąsiedzi" to hasło tegorocznego Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego. Podczas koncertowych wieczorów prezentowana będzie muzyka z krajów sąsiadujących z Polską – m.in. z Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz Rosji. Posłuchać będzie można także muzyki żydowskiej oraz romskiej. Muzycy szczególny nacisk kładą na te elementy kultury krajów ościennych, które w sposób naturalny przeniknęły do naszej narodowej twórczości, jak i te diametralnie nas różniące. - Z tej romskiej tradycji będą „Harfy Papuszy”. Jest to oratorium Jana Kantego Pawluśkiewicza, po raz pierwszy prezentowane w Bydgoszczy. Dzisiaj rozpoczynamy koncertem Josepha Malovanego Kantora synagogi przy 5 Avenue w Nowym Jorku - zapowiada Maciej Puto, dyrektor Filharmonii Pomorskiej.

Uroczysta inauguracja 55. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego odbędzie się w najbliższy piątek. Gwiazdą wieczoru będzie Aleksandra Kurzak - śpiewaczka, która występuje na największych scenach operowych całego świata. W programie tego koncertu znajdą się znane arie oraz uwertury, a orkiestrę symfoniczną poprowadzi Wojciech Rajski.