Władze Włocławka podsumowały siedem tygodni prac dziesięciu grup tematycznych, które zajmowały sie kwestią odnowy zaniedbanych części miasta. Zespoły były złożone z mieszkańców i ekspertów. Celem ich działań jest wypracowanie gminnego programu rewitalizacji.

Włocławek z roku na rok zmienia swoje oblicze. Wciąż jednak duża część miasta wygląda tak. Stare, od lat nieremontowane kamienice, stanowią ciemną stroną włocławskiego Śródmieścia. Magistrat chce przywrócić dzielnicy dawną świetność. Podczas spotkań grup tematycznych, które odbywały się w ciągu ostatnich siedmiu tygodni, wypracowano prawie 70 pomysłów na modernizację. Mają zostać uwzględnione w tworzącym się gminnym programie rewitalizacji. - Środki miejskie możemy inwestować tylko w nasze kamienice, gdzie miasto jest właścicielem, ale właśnie ten gminny program rewitalizacji - zgodnie z ustawą - mówi o tym, że będziemy mogli chociaż częściowo wspierać prywatnych właścicieli kamienic - zaznacza Barbara Moraczewska, zastępca prezydenta Włocławka.

Włocławianie będą mogli składać uwagi i propozycje poprzez specjalne formularze. W ciągu najbliższych dni mają one zostać opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek. - Liczymy na to, że w trakcie tego naboru wpłyną wnioski od prywatnych właścicieli nieruchomości zabudowanych, jak i niezabudowanych i wpłyną wnioski od przedsiębiorców - przyznaje Alicja Dworzańska, dyrektor wydziału rozwoju miasta.

Trwa również nabór wniosków na minigranty do 2,5 tys. zł z Programu Wsparcia Projektów Lokalnych. Środki może otrzymać każdy mieszkaniec, mający pomysł na drobny remont w swoim najbliższym otoczeniu. Do tej pory w ramach tego programu zrealizowano jeden projekt.