Premiera raz w tygodniu, w sobotę o 19.45; kolejne emisje w poniedziałek o 19.30 i piątek o 20.00
Z pola na stół
Styczeń 2017 roku stał się przełomowy dla rolników zajmujących się sprzedażą produktów rolnych z własnego gospodarstwa. A dlaczego? Bo właśnie wtedy weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, która stworzyła nowy system zwany rolniczym handlem detalicznym. Dotychczas sprzedaż żywności wyprodukowanej we własnym gospodarstwie była regulowana w różnych formach, w zależności od tego, czy był to produkt pierwotny czy przetworzony. Obowiązywały dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednia lub tzw. MOL-e, czyli produkcja marginalna, lokalna i ograniczona. Rolniczy handel detaliczny łączy część uprawnień i zobowiązań producenta z poprzednich rozporządzeń, nie unieważniając ich jednocześnie. Stwarza polskim rolnikom sprzyjające warunki prawne do sprzedaży żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli.

W cyklu „Z pola na stół” będziemy informować rolników, jak działać w ramach nowej formy sprzedaży – począwszy od rejestracji po obowiązki wytwórcy, a także ułatwienia, na jakie mogą liczyć (choćby pod względem prowadzenia działalności).

Na koniec cyklu zapraszamy na debatę (14, 16 i 20 października) - omówienie i poddanie dyskusji praktycznych aspektów prowadzenia drobnego przetwórstwa na bazie surowców z własnego gospodarstwa rolnego w oparciu o przepisy, które weszły w życie z początkiem 2017 roku, a także zachęcenie potencjalnych wytwórców do uruchamiania działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego. W debacie udział wezmą: Katarzyna Balawender - inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku; Magdalena Woltmanowska - kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie; Waldemar Sieńko - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; Barbara Dębowska - kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady, Janusz Adamczyk, producent serów z Kosowa oraz Ryszard Kamiński – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
do góry