Głoszą Ewangelię wśród ubogich, szerzą miłosierdzie od dziesiątek lat. Zgromadzenie Księży misjonarzy, założone przez św. Wincentego a Paulo, obchodzi swój jubileusz 400-lecia. Misjonarze i księża z domów zgromadzenia w całym kraju świętują w Bydgoszczy, gdzie znajduje się jedyna na świecie bazylika pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo.

Poświęcał się ubogim i pokrzywdzonym, był patronem dzieł miłosierdzia. Święty Wincenty a Paulo, patron bydgoskiej bazyliki, jest założycielem pierwszego Bractwa Miłosierdzia. - Był doskonałym organizatorem, a równocześnie człowiekiem Bożym. I dlatego stawiał zasadę taką: oddaj się Bogu, a Bóg odda Cię bliźnim - mówi bp Paweł Socha, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Czterysta lat temu Ksiądz Wincenty odwiedził umierającego człowieka. Od tego spotkania głosił kazania na temat spowiedzi generalnej z całego życia. Głosił słowo i pomagał. Święty Wincenty powołał Zgromadzenie Misji, które miało głosić ewangelię ubogim. - Kształcenie, tworzenie szkół specjalnych, opieka społeczna. Są kapitalne listy św. Wincentego w jaki sposób jego podwładni ci którzy prowadzą te szkoły mają zachowywać się w stosunku do tych dzieci, sierot, które zebrali z ulicy – podkreśla bp Jan Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej.

Misjonarze już w siedemnastym wieku dotarli do Polski. Obecnie posługują w Afryce, Azji i obu Amerykach.- < i> Z polskiej prowincji misjonarze pracowali i pracują w USA, Brazylii, w Chinach, na Madagaskarze, w Kongo. A teraz otworzyliśmy nową placówkę misyjną w Beninie w Afryce - mówi ks. Kryspin Banko CM, wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

Ksiądz Jarosław Lawrenz w zeszłym roku po 24 latach powrócił z misji. Służył w Kongo, Beninie i na Haiti. - Tam jest tak zwana pierwsza ewangelizacja, kiedy człowiek tam pracuje, to musi zacząć słuchać tych ludzi, ich potrzeb duchowych, które są związane z tym środowiskiem w którym są - mówi ks. Jarosław Lawrenz, Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

Misjonarze świętują 400-lecie charyzmatu św. Wincentego. Kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszu jest uroczystość w bydgoskiej Bazylice. - Obchody rozpoczęliśmy 25 stycznia pielgrzymką Serca Św. Wincentego do Folleville, gdzie cztery wieki wcześniej nasz założyciel wygłosił pierwsze kazanie misyjne - mówił o.Tomasz Mavrić, przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

Rodzina Wincentyńska skupia dwa miliony osób, zarówno duchownych jak i świeckich, pomaga ubogim w 150 krajach, również w Bydgoszczy. - W ciągu tygodnia, od poniedziałku do piątku, wydajemy biednym i ubogim, bezdomnym około 200 posiłków, to jest ta troska o ich ciało - mówi ks. Mieczysław Kozłowski, Proboszcz Parafii pw. św. Wincentego a Paulo.

Uroczystości zwieńczył piknik Rodziny Wincentyńskiej, podczas którego nie zabrakło atrakcji dla dzieci i młodzieży.