2.10: O konsultacjach publicznych pierwszych lokalizacji programu "Mieszkanie Plus", połączone z prezentacją zasad działania Krajowego Zasobu Nieruchomości, Mariusz Kluszczyński rozmawia z Tomaszem Żuchowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.