5.10: O instrumentach wsparcia dla małych i średnich firm i projekcie „Konstytucji dla Biznesu” Mariusz Kluszczyński rozmawia z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jadwigą Emilewicz