9.10: Liczne badania wskazują, że w miastach - jak w soczewce - odbijają się problemy współczesnego świata, a urbanizacja jest kluczem do ich rozwiązywania. Jak więc żyje się nam dzisiaj w mieście? Jak wyglądają w nim nasze relacje z naturą? Dlaczego w miastach tworzy się nowe przestrzenie, wdraża nowe programy wspierające przedsiębiorczość i aktywność zawodową, uszlachetnia się ich centra i tworzy nowe tereny zieleni? – o tym m.in. Grażyna Rakowicz rozmawia z prof. Danielą Szymańską, geografem i demografem, kierownikiem Zakładu Studiów Miejskich UMK W Toruniu.