12.10: Konstytucja dla nauki, druga ustawa o innowacyjności, plany polityczne - na te tematy Mariusz Kluszczyński rozmawia z wicepremierem Jarosławem Gowinem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, prezesem Polski Razem.