„Studenci uczelni niepublicznych powinni być traktowani na takich samych zasadach, jak młodzież ucząca się w szkołach publicznych” - tak mówił w sobotę w Toruniu wicepremier Jarosław Gowin. Minister nauki i szkolnictwa wyższego wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Razem z kierownictwem uczelni zaapelował do rządu o wsparcie dla studentów, którzy płacą za naukę.

Nowy rok i nowe wyzwania, ale inauguracja tradycyjna. W auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozbrzmiały w sobotę słowa „Vivat Akademia”. - Wybrałem tę szkołę ze względu na dostęp do praktyk, ze względu na dobry poziom szkolenia i taki indywidualny kontakt z wykładowcami - zdradza Jan Królewski student I roku WSKSiM w Toruniu.

Listy z życzeniami powodzenia w nowym roku akademickim do studentów i władz uczelni podczas inauguracji skierowali marszałkowie Sejmu i Senatu, prezydent Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło. - Wasz ośrodek jest tym miejscem, gdzie wspólnie poszukuje się prawdy, wiedzy i umiejętności; gdzie kształci się obywateli światłych, odpowiedzialnych za narodowe dziedzictwo, lecz również odważnie patrzących w przyszłość - przemawiała Beata Kempa szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Ta akademicka wspólnota jest ważną częścią życia naukowego, kulturalnego i społecznego Torunia - podkreśla Michał Zaleski prezydent Torunia.

Uczelnia od 16 lat kształci młodych ludzi z całej Polski. Jej sztandarowe kierunki to dziennikarstwo i politologia. Nowością jest informatyka medialna, na której prowadzenie szkoła otrzymała wsparcie unijne. Zdaniem władz uczelni, wsparcie państwa dla tych, którzy w trybie dziennym uczą się w niepublicznych uczelniach, powinno być większe. - Dlaczego studenci uczelni takiej jak ta, nawet najbiedniejsi, muszą stawać na głowie, żeby znaleźć pieniądze na czesne? Czy nie powinna być taka karta studenta na uczelniach państwowych i prywatnych? – pyta o. Tadeusz Rydzyk, rektor założyciel WSKSiM w Toruniu.

Według obecnego na inauguracji wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, państwo mogłoby udzielić studentom uczelni niepublicznych wsparcia albo poprzez finansowanie czesnego na studiach dziennych z budżetu - co postuluje toruńska uczelnia – albo - za czym opowiada się resort nauki - poprzez możliwość odpisów podatkowych dla rodziców, którzy finansują studia swoich dzieci. - To są polscy studenci. To jest polska młodzież i ona powinna być traktowana sprawiedliwie na takich samych zasadach, jak studenci uczelni publicznych - zauważa Jarosław Gowin.

Minister nauki zaapelował o poparcie takich rozwiązań do obecnych na sali przedstawicieli rządu, posłów i senatorów.

Do tej pory studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej ukończyło około 1,5 tys. studentów.