Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy podtrzymał rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Oznacza to uchylenie zarządzenia prezydenta Włocławka, o powołaniu komisji konkursowych, które wybierały dyrektorów szkół i przedszkoli. Lider Prawa i Sprawiedliwości we włocławskim ratuszu, Jarosław Chmielewski, zwołał konferencję prasową, by poinformować media o decyzji sądu.

- Wielu problemów można było uniknąć, natomiast pan prezydent wolał brnąć w swoją niezgodną z prawem decyzję. A więc to jest zła informacja dla mieszkańców, oświaty, ratusza - komentuje Jarosław Chmielewski.

- Wiem, że w temacie odbyła się dziś konferencja prasowa. Uważam, że jest to niepotrzebne. Dziwi mnie, że członkowie PiS znają uzasadnienie, którego my nie znamy - odpowiada Barbara Moraczewska, zastępca prezydenta miasta.

Włocławski ratusz czeka teraz na uzasadnienie wyroku. Bo z rozstrzygnięciem sądu pierwszej instancji się nie zgadza. Urząd zapowiedział apelację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.